BİYOGRAFİ ŞARKI SÖZLERİ BİTKİLER SORULARLA İSLAMİYET RÜYA TABİRLERİ HASTALIKLAR REHBERLİK
ÜYE GİRİŞİ
E-mail :
Şifre :

Üye Olmak İstiyorum
Şifremi Unuttum
SON EKLENENLER

Kefen
Zıvana
Zıt şeyler
Zırnık
Zırhlı savaş gemisi
Zırhlı
Zırhçı
Zırh
Zıplamak
Zımpara

ÇOK OKUNANLAR

Yağmur
Cam
Anne
Arı
Yüzük
Namaz kılmak
Bardak
Boğulmak
Topuk
Zeytin

   
Rüya Başlığı 0-9 A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P Q R S Ş T U Ü V W X Y Z
RÜYA TABİRLERİ

<< önceki sayfa

Baş

Danyal Aleyhisselama göre, baş büyük adam demektir. Elinde bir bas görmek, elinden büyük bir kimsenin tutacağına delildir. Başından ayrıldığını gören, büyük olarak tanıdığı kimseyi kaybeder. Boynunun vurulduğunu görmek, servetinin gideceğini anlatır. Kesik başının cesedine tekrar iade edildiğini görmek, kaybolan servetine veya işine yeniden kavuşacağını anlatır. Bir kesik baş ile konuşmak, hayra delalet eder. Önünden giden kesik bir başın arkasından koşan, servetin arkasından koşuyor demektir. Eğer kaçan basa yetişirse servete kavuşur. Asıl başından başka diğer bir basa daha sahip olduğunu görmek; uzun ömür, islerinde isabet, tanınmış bir kimse ile tanışmak ve ondan yardim görmekle tefsir olunur. Ebu Sait-Vaiz'e göre; rüyada başının büyüdüğünü görmek, şeref ve izzetinin artmasına; başının küçüldüğünü görmek, bunun aksine delalet eder. Başının büyüdüğünü gören bekar ise evlenir; fakir ise zengin olur, başının camdan olduğunu görmek, ölümünün yaklaştığına; altın veya gümüş olduğunu görmek, ailesi yüzünden malinin artacağına; kursun veya kalaydan olduğunu görmek, bir derde uğrayacağına; toprak veya çamurdan olduğunu görmek de memnu olan hareketlerden birisini işleyeceğine delalet, eder. Rüyasında baş yemek, fikir bakımından yükseleceğine delalet eder. Bu bas muhteşem ve ışıklı bir sofrada yenirse, şöhretinin hududu yok demektir. Karanlık ve izbe bir yerde yenirse, fikir haya-tinin sönük geçeceğine işaret sayılır. Kirman'iye göre; rüyada bas görmek devlet büyüğüne işarettir. Elinde kesik bir bas olduğunu görmek, bir büyük adamın elinden tutacağına ve ona hayır ve menfaat kapılarını açacağına delalet eder. Boğazı kesilmediği halde başının vücudundan ayrıldığını gören büyüklerinden veya anne ve babasından ayrılır. Boynu kesilerek başının vücudundan ayrıldığını gören, eğer zengin ise daha zenginleşir; fakirse zengin olur; memur veya işçi ise aylığı ve kazancı artar, borçlu ise borcunu öder, sıkıntıda ise bundan kurtulur ve feraha çıkar. Bir insanin kendi başını gölgesinde veya aynada görmesi çok mal ile tabir edilir. Bir ölü başını veya kemiklerinden bir kısmını görmek, bir büyüğünden yardim görmeğe işarettir. Kendi başından başka bir başı daha olduğunu görmek beş şekilde tabir olunur: Uzun bir ömür, islerinde kolaylık, iyi bir sonuç, bir şirkete katılma, büyüklere yakın olma. Başının yarıldığını veya yaralandığını veya kırıldığını görmek de üç şekilde yorumlanır. Çocuk , mirasta bir olay, üstünlük. Başının insandan gayri bir yaratığın başı olduğunu görmek, hayır ve menfaatle yorumlanır. Rüyada başın büyümesi şeref ve yükselişe, küçülmesi ise bunun aksine işarettir. Başını bir kusun başına benzer bir şekilde görmek, rüya sahibinin bir yolculuğa çıkacağına delalet eder. Rüyada genellikle her hangi bir hayvanin başını elinde tuttuğunu görmek, eğer o baş yenilecek bir hayvanın başı ise, helal kazanılan bir mala; yenmez takımdan bir bas ise haramdan kazanılan bir mala işarettir. Bir başka rivayete göre de: Rüyada görülen baş, insanin bir isin basma geçmesini ve sermaye elde etmesidir. Bir kimsenin rüyada başının bulunduğu halden daha büyük olduğunu görmesi, babasının şanının artmasına işaret eder. Başının büyüklüğü şerefinin fazlalığına, küçüklüğü de noksanlığına işaret eder. Bir kimse rüyada kendisinin iki yahut üç başı olduğunu görse, eğer mücadele halinde ise düşmana galip gelir, fakirse zengin olur, zengin ise salih bir evlada nail olur. Bekar ise evlenir ve murat ettiği şeye nail olur. Bir kimse başını açık olarak görse Allah'a asi olur. Bir kimsenin başını aşağı sarkıtıp, bükülmüş görmesi o kimsenin hata ve günahını itiraf ederek halini düzeltmeye yöneltmesine işaret eder. Bu rüya tabirce o kimsenin uzun ömürlü olduğuna da işaret eder. Bir kimsenin rüyada kendisini halk içerisinde yahut devlet başkanının yanında başını aşağı eğmiş görmesi, onun hata ve günah islemiş ve pişman olmuş olmak tövbe etmek arzusunda bulunduğuna, eğer tüccar ise ticaretinin artacağına işarettir. Başını tersine dönmüş olarak gören kimse, yolculuğa çıkma arzusunda ise onu yolculuktan men edecek bir maninin ortaya çıkmasına ve arzu ettiği şeyi ancak geç olarak göreceği, yolcu ve başkasının dahi bir müddet sonra şehrine döneceğine işaret eder. Bas, sermayeye, kesik baslar da mala işaret eder. Bir kimse rüyada kendi elinde bir adam başı olduğunu görse, kıymeti nispetince, değeri yüksek bir şeye nail olur. Bas ve boynunda insanin yara çıban ve ağrı olduğunu görmesi umum olarak bütün insanlar hakkında hastalığı işaret eder. Başını dört ayaklı hayvanlardan birisinin başı gibi olduğunu görse, dert ve zahmet sıkıntıya düşer. Başının, fil, arslan, kaplan veya kurt basma döndüğünü görse, o kimse is yapma hususunda halinden daha yüksek şey alıp, onunla menfaatlenir ve düşmanına galip gelir. Başını, hoş koku sürünmüş veya yağlanmış görse, çalışma ve gayretinin güzelliğine işaret eder. Elinde birtakım kesilmiş basların olduğunu görmesi, halkın ona boyun eğip itaat etmesine işaret eder. Bir kimse vurulmaksızın başının kendisinden ayrılıp, bir yere düstügünü ve o yerden başını yüklenip götürdüğünü görse, başkanlığı elinden gider. Başının kesildiğini, hemen onu alıp yerine koyduğunu, derhal evvelki gibi sağlam olduğunu görse, o kimse Allah uğrunda gazada öldürülür. Başının kendisinden ayrıldığını ve onu alıp, muhafaza ettiği gören kimse, eline diyet miktarı mal geçer. Eğer hasta ise iyileşir. Süngü, mızrak veya değnek üzerinde görülen bas, şanı yüce bir başkana işaret eder. Bir kimsenin başının güzel olması yahutta görünüşü çirkin olmamak şartı ile olduğu miktardan büyük olması, izzet, yükseklik ve işaret eder. Bazen de başın büyüklüğü çok ilme, hikmete veya akla işaret eder. Başın küçülmesi rütbenin gitmesine, malin azlığına ve cehalete işaret eder. Bir kimse rüyada kendisinin bir çok basının olduğunu görse, nesil, faydalı, ilim, emlak veya evlat ve akraba veya mal ile rızklanır. Yahut onun ailesi çok, yükü ağır, kazancı az olur. Rüyada başını kaybettiğini gören kimse, başın işaret ettiği kimseye kaybeder. Yahut çok üzüntü ve kederden dolayı dalgın bir halde yürür. Kendi eliyle basını kestiğini gören kimse kötü tedbiri ile kendini öldürür, abdestini yahut secdesini tam yapmaz veya annesi, babası hakkında nihayet eder. Başının kendinden ayrıldığını gören kimsenin geçimi ve hayatim devam ettirdiği sermayesi elinden gider. Boynunun vurularak basının ayrıldığını gören kimse, eğer üzüntü ve kederde ise üzüntü ve keder gider, borçlu ise borcunu öder. Bazen de büyük mala erişir. Eğer boynunu vuran kimseyi tanırsa o kimsenin elinden çok hayra nail olur. Bir kimse başı ile konuştuğunu görse, ona hayır isabet eder. Bir kimse rüyada bir devlet başkanı veya bir vali tarafından boynunun vurulduğunu göre, Allahu Teala ona üzüntü ve kederden kurtuluş bahseder. İleride ona yardim eder. Bazı tabirciler, bir kimse rüyada bir hakimin hükmü ile veya yol kesici vasıtasıyla ya da harp meydanında yahut başka bir sebepten dolayı boynunun vurulduğunu görse, annesi ve babası hayatta olan ya da çocuğu olan kimse hakkında bu rüya kötüdür. Eger bu rüyayı korkan birisi yahut ölüme mahkum edilmiş bir kimse görse, bu halde rüya makbuldür. Evladı olan kimsenin başını elinde girmesi iyidir. Eğer başının elinde olduğunu ve onun başka bir başının da var olduğunu görse, bu rüya o kimsenin kendisini kuşatmış bulunan afetlerden bir şeye mukavemet etmesine ve tedbirine, tedbirde bulunan fakat çirkin sayıları bir şeyi ıslah etmesine işaret eder. Başının koç başı gibi olduğunu görse, adalet ve insaflı davranmasına, başının köpek başı olduğunu görse, zulmetmesine ve emri altındakilere kötü muamelede bulunmasına işaret eder. Bir kimse rüyada başının eşek başına döndüğünü görse, hadisi şerifte bildirdiğine binaen, o kimse namazda imamdan evvel başını rüku ve secdeden kaldırıyordur. Bir kimse rüyada koyun veya sığır bunlardan başka hayvanların başlarından pişmiş olan şeylerden satın aldığını görse aldığı bu bas da semiz olsa o kimse bir hocadan istifade eder. Eğer zayıfsa faydasız bir hocaya, eğer çirkin ve korkulur ise hakkında kötü söz söylenen bir hocaya işaret eder. Bir kimse çiğ olarak koyun, sığır veya deve başı yediğini görse, buna nispet edilen bir başkanı kaybeder. Eğer bu baslar pişmiş veya kebap edilmiş ise o kimse başkan tarafından bir mal ile menfaatlenir. Yahut buna nispet edilen bir adamın sermayesini yer. Koyun başı çoksa bir sermayedir. Beyni, mali yemeye, gözleri de altına işaret eder. Bir kimse koyun başını yediğini görse, izzet ve mala nail olur. Bir kimse rüyada kendi başını büyük bir tasa vurduğunu görse, o kimse yatsı namazını kılmaksızın uyur. Bir kimse rüyada başının arslan başına döndüğünü görse mülke nail olur. Eğer köpek, eşek veya at basma döndüğünü görse, sıkıntı ve meşakkate düşer.


 


 


Facebook Digg Del.icio.us reddit Mixx StumbleUpon Google Yahoo

  
AŞAĞIDAKİ FORMDAN SEN DE RÜYANI GÖNDER, ÜCRETSİZ YAYINLAYALIM
  Adı Soyadı * E-posta *
  Telefon * *
  Rüya *
ONAYLANMASI İÇİN FORMU EKSİKSİZ VE DOĞRU DOLDURDUĞUNA EMİN MİSİN?

BİYOGRAFİ ŞARKI SÖZLERİ PİYASALAR VİDEO KUR'AN-I KERİM RÜYA TABİRLERİ HASTALIKLAR HAVA DURUMU SORULARLA İSLAMİYET BİTKİLER ŞİİR ve EDEBİYAT REHBERLİK


Künye Bize Ulaşın RSS
Copyright © 2005-2009 HABER AKTÜEL Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır.
İzinsiz, kaynak gösterilerek dahi kullanılamaz.
Görsel Tasarım : Manta - Yazılım : Erhan Evren